3. DYABET TEKNOLOJLER SEMPOZYUMU - 2021

sim ve Soyisim /
Name & Surname *
TC No * /
Passport No.
Ünvan / Title
e-mail *
Adres (Klinik / Hastane / niversite) /
Address ()*
Kurum /
Institution
Cep Telefonu /
Mobile Phone

Telefonu /
Business Phone
Fatura Adresi /
Invoice
No. Address
(if different than the address you have already indicated)
* Zorunlu alanlar / Required fields
Kayt
Registration
KAYIT ÜCRETLER

UZMAN

• 27- 28-29 Mays 2021 tarihlerinde sanal platformda gerçekle?tirilecek tüm oturumlara eri?im hakk,
• Dijital sertifika hakk, (Katlmclarn toplantlara katlmlar sistem tarafndan ölçülendirilmektedir.)
• Dijital bildiri kitabna eri?im ve indirme hakk,
•Sempozyum  kapsamnda sunulacak olan sözlü ve poster bildiri sunumlarna eri?im hakk,

15 ubat 2020 tarihine kadar yaplacak iptallerde, ödenen ücretin %50’si iade edilecektir. Bu tarihten sonra yaplacak iptallerde iade yaplmayacaktr.

500 TL
( + %18 KDV )

HEMRE - DYETSYEN

• 27- 28-29 Mays 2021 tarihlerinde sanal platformda gerçekle?tirilecek tüm oturumlara eri?im hakk,
• Dijital sertifika hakk, (Katlmclarn toplantlara katlmlar sistem tarafndan ölçülendirilmektedir.)
• Dijital bildiri kitabna eri?im ve indirme hakk,
•Sempozyum  kapsamnda sunulacak olan sözlü ve poster bildiri sunumlarna eri?im hakk,

15 ubat 2020 tarihine kadar yaplacak iptallerde, ödenen ücretin %50’si iade edilecektir. Bu tarihten sonra yaplacak iptallerde iade yaplmayacaktr.

250 TL
( + %18 KDV )
Detaylar
Detail
Ödeme Yöntemini Seçiniz / Choose how to PAY
BANKA HAVALES YOLU LE ÖDEME
PAYMENT VIA BANK TRANSFER
  BANK IBAN NO
TL Alc Ad: MOTTO ORGANZASYON YAZILIM LTD. T.
GARANT BANKASI -KEMERALTI  UBES
ube Kodu : 730
Hesap Numaras : 6297059
TR09 0006 2000 7300 0006 2970 59
KRED KARTI LE ÖDEME
VIA CREDIT CARD

Kart Üzerindeki sim
Name
on Card
:
Kart Numaras
Card
Number
: - - -
Kart Tipi
Card
Type
:
Son Kul. Tarihi
Expiration
Date
:
CVC2 Kod :
KULLANICI SÖZLEMES / PARTICIPANT AGREEMENT

BÜTÜN BLGLERN DORULUUNU TEYD EDERM.
I read all details about my registration and I accept it.

   

* Kaydet butonuna bastnzda ilerleme olmuyorsa yukardaki ksmlarda zorunlu alanlar doldurmanz gerekmektedir.