I. ULUSLARARASI HEMRELK ETMNDE PROGRAM GELTRME KONGRES - 2021

sim ve Soyisim
e-mail
Cep Telefonu
TC No
Bran
Kurum
Adres
* Tüm alanlar doldurmak zorunludur
Kayt Tipi
Kurslar/ Courses
KURSLAR
PORTFOLYO (100 TL)
ETKLEML RENME MATERYALLER (100 TL)
BMLENDRC VE KARAR VERDRC LME DEERLENDRME YNTEMLER (100 TL)
HEMRELK ETMNDE HBRT RENME (100 TL)
YAPILANDIRILMI BECER SINAV YNTEMLER (100 TL)
ETM PROGRAMI GELTRMEDE HTYA BELRLEME: ETC GELM PROGRAMI (100 TL)
MOTVASYONEL GRME (100 TL)
KURS STEMYORUM
Ödeme Yöntemini Seçiniz / Choose how to PAY
BANKA HAVALES YOLU LE ÖDEME
PAYMENT VIA BANK TRANSFER
  BANK IBAN NO
TL Alc Ad: MOTTO ORGANZASYON YAZILIM LTD. T.
GARANT BANKASI -KEMERALTI  UBES
ube Kodu : 730
Hesap Numaras : 6297059
TR09 0006 2000 7300 0006 2970 59
KRED KARTI LE ÖDEME
VIA CREDIT CARD

Kart Üzerindeki sim
Name
on Card
:
Kart Numaras
Card
Number
: - - -
Kart Tipi
Card
Type
:
Son Kul. Tarihi
Expiration
Date
:
CVC2 Kod :
KULLANICI SÖZLEMES / PARTICIPANT AGREEMENT

BÜTÜN BLGLERN DORULUUNU TEYD EDERM.
I read all details about my registration and I accept it.

   

* Kaydet butonuna bastnzda ilerleme olmuyorsa yukardaki ksmlarda zorunlu alanlar doldurmanz gerekmektedir.